• Езици от Google

Условия за ползване

Настоящите правила и Условия за ползване на Интернет услуги уреждат отношенията между УЕБ АРТ ЕООД и всяко лице, ползващо Интернет сайта https://goblenar.com.

УЕБ АРТ ЕООД си запазва правото, съобразявайки се със съответните нормативни и законови изисквания, да променя Условията по всяко време, чрез обновяване на този текст. Ваше е задължението да преглеждате този текст за промени.

Всяко лице, наричано за краткост „потребител“, получило достъп до уеб сайт с адрес https://goblenar.com, наричан по-нататък „сайт“ и до информацията и услугите в него, наричани за краткост „Съдържание“, което предлага УЕБ АРТ ЕООД, наричана по-долу „Доставчик“, се съгласява и приема следните Общи условия за ползване.

Потребителят, използващ този сайт, се задължава да спазва тези Общи условия, както и всички разпоредби на българското и международното законодателство. При несъгласие с общите условия Потребителят е длъжен да преустанови незабавно ползването на сайта. Доставчикът не носи отговорност, ако потребителят не се е запознал с настоящите условия.

Всички елементи на съдържанието на тези Интернет страници, включително дизайн, софтуерни програми, текст, база данни, снимков материал, графики и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са собственост на УЕБ АРТ ЕООД. Използването им без изрично разрешение от УЕБ АРТ ЕООД е нарушение на закона.

https://goblenar.com е уебсайт, предоставящ разнородна информация - обяви, статии, новини, видео съдържание, изображения, текстове, реклами. Услугата, предоставяна от https://goblenar.com, се предлага във вида, в който е и УЕБ АРТ ЕООД не носи отговорност, ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори в Интернет или на телекомуникационните връзки в и/или извън страната, потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на уебсайта.

На потребителите се забранява да нарушават или да се опитват да нарушат сигурността на сайта, включително без ограничение,

  • да имат достъп до данни, които не са предназначени за тях или да се включват в сървъра или в клиентски файл, за които клиента не е дал разрешение за достъп,
  • да се опитват да проучват, сканират или тестват уязвимостта на системата или мрежата или да правят пробив в системата или други действия без съответна оторизация,
  • да се опитват да се намесват с услуги предназначени към който и да било клиент, група или мрежа, включително без ограничения, претоварване на трафика, разрушаване на информацията,
  • да извършват всякаква дейност, налагаща неразумни или несъразмерни натоварвания на инфраструктурата на страницата.

Потребителите на сайта носят пълна отговорност за публикуваната/предоставената от тях информация на уебсайта. Те се съгласяват да не публикуват текстове и/или изображения с порнографски характер, подтикващи към насилие, етническа и/или религиозна нетърпимост и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство.

Нарушаването на сигурността, както и случаите, които могат да доведат до такива нарушения на системата или мрежата може да завърши с подвеждането под гражданска или криминална отговорност.

За всички неуредени в този договор въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

Потребителят, използващ този сайт, се задължава да спазва тези Общи условия, както и всички разпоредби на българското и международното законодателство. При несъгласие с общите условия, потребителят е длъжен да преустанови незабавно ползването на сайта. Доставчикът не носи отговорност, ако потребителят не се е запознал с настоящите условия.


Версия 1.0 (в сила от 28 октомври 2022 г.)
© 2006 - 2024 УЕБ АРТ ЕООД